วิธีใช้งาน Ultimate-Personal Finance Planner

Part 1/4 : วิธีเริ่มต้นใช้งาน

วิธีใช้งานทั้งหมดจะแบ่งเป็น 4 Part โดยในบทความนี้เป็น Part 1/4 จะแนะนำเกี่ยวกับ ‘วิธีเริ่มต้นใช้งาน’ ของเทมเพลตนี้

ประกอบด้วย : 

  • การเปิดใช้และเปลี่ยนชื่อไฟล์ Template
  • การดาวน์โหลด Template ใหม่หลังจากใช้ครบงาน 1 ปี
  • การลบข้อมูลที่กรอกผิด

วิธีใช้งานทั้งหมดจะแบ่งเป็น 4 Part โดยในบทความนี้เป็น Part 2/4 จะแนะนำเกี่ยวกับ ‘วิธีการตั้งค่า’ ของเทมเพลตนี้

ประกอบด้วย : 

  • หน้าตั้งค่า 1
  • หน้าตั้งค่า 2

วิธีใช้งานทั้งหมดจะแบ่งเป็น 4 Part โดยในบทความนี้เป็น Part 3/4 จะแนะนำเกี่ยวกับ ‘วิธีวางแผนรายเดือนและการบันทึกรายรับ-รายจ่าย’ ของเทมเพลตนี้

ประกอบด้วย : 

  • หน้าวางแผน
  • หน้าธุรกรรมรายวัน

วิธีใช้งานทั้งหมดจะแบ่งเป็น 4 Part โดยในบทความนี้เป็น Part 4/4 จะแนะนำเกี่ยวกับ ‘วิธีดูผลลัพธ์จากการตั้งค่าและการบันทึก’ ของเทมเพลตนี้

ประกอบด้วย : 

  • หน้าภาพรวม
  • หน้าแผนชำระหนี้เพื่อปิดยอด