จัดการค่าใช้จ่ายและเงินสะสม
ในแต่ละเดือนได้ง่ายขึ้น

ด้วย Ultimate Personal Finance Planner

✅ วางแผนเพื่อควบคุมค่าใช้จ่าย / หนี้สิน

✅ สร้างเป้าหมายและติดตามการสะสมเงิน

✅ ประเมินสุขภาพทางการเงิน (Net Worth)

✅ คำนวณผลให้อัตโนมัติหลังเพิ่มข้อมูล

จัดการค่าใช้จ่ายและเงินสะสม
ในแต่ละเดือนได้ง่ายขึ้น

ด้วย Ultimate Personal Finance Planner

✅ วางแผนเพื่อควบคุมค่าใช้จ่าย / หนี้สิน

✅ สร้างเป้าหมายและติดตามการสะสมเงิน

✅ ประเมินสุขภาพทางการเงิน (Net Worth)

✅ คำนวณผลให้อัตโนมัติหลังเพิ่มข้อมูล

จัดการค่าใช้จ่ายและเงินสะสม
ในแต่ละเดือนได้ง่ายขึ้น

ด้วย Ultimate Personal Finance Planner

✅ วางแผนเพื่อควบคุมค่าใช้จ่าย / หนี้สิน

✅ สร้างเป้าหมายและติดตามการสะสมเงิน

✅ ประเมินสุขภาพทางการเงิน (Net Worth)

✅ คำนวณผลให้อัตโนมัติหลังเพิ่มข้อมูล

Ultimate Personal
Finance Planner

เทมเพลตสำหรับวางแผนการเงินส่วนบุคคล
ที่ใช้งานออนไลน์ผ่าน Google Sheets

Ultimate Personal
Finance Planner

เป็น เทมเพลตสำหรับวางแผนการเงินส่วนบุคคล ที่ใช้งานออนไลน์ผ่าน Google Sheets : ช่วยให้การวางแผนเรื่องเงินเป็นเรื่องง่าย คาดการณ์รายรับ ควบคุมค่าใช้จ่าย วางแผนหนี้สินเพื่อปิดยอด และสร้างเป้าหมายการสะสมเงิน

● หน้าการใช้งานทั้งหมด

เลื่อนเพื่อดูรูปภาพ

เลื่อนเพื่อดูรูปภาพ

หากต้องการดูคลิปคู่มือการใช้งานแบบละเอียด :

เทมเพลตนี้เหมาะกับใคร ?

ผู้ที่ต้องการวางแผนรายรับ
และค่าใช้จ่ายอย่างจริงจัง

ผู้ที่ต้องการเห็นภาพรวมและ
พฤติกรรมการใช้เงินของตัวเอง

ผู้ที่เคยใช้ / มีความเข้าใจเบื้องต้น
เกี่ยวกับ Google Sheets

แต่ไม่จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญ
เพียงเพิ่มข้อมูลที่จำเป็น
เทมเพลตจะคำนวณผลให้อัตโนมัติ

แต่ไม่จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญ เพียงเพิ่มข้อมูลที่จำเป็น เทมเพลตจะคำนวณผลให้อัตโนมัติ

หมายเหตุ : เทมเพลตเป็นเครื่องมือช่วยวางแผนและคำนวณ แต่หากต้องการเพิ่มความแม่นยำของการวางแผน หรือ วิเคราะห์พฤติกรรมการใช้จ่ายได้ดีขึ้น จะขึ้นอยู่กับความละเอียด + ความถูกต้องของข้อมูลที่บันทึกในเทมเพลตนี้

ดังนั้น เมื่อเริ่มใช้งานเทมเพลตครั้งแรก :

 • อาจต้องมีเวลาในการเรียนรู้วิธีใช้เทมเพลต จากคลิปคู่มือการใช้งาน (แต่ในคลิปได้แบ่งหัวข้อเนื้อหาไว้เรียบร้อยแล้ว สามารถเลือกดูได้ตามความต้องการ)
 • พร้อมวางแผนรายรับ-ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า และจัดเตรียมข้อมูลการเงินเพื่อใช้ในการตั้งค่า เช่น ยอดหนี้สิน มูลค่าทรัพย์สินในปัจจุบัน เป็นต้น

เทมเพลตนี้ช่วยเรื่องอะไรบ้าง ?

เลื่อนเพื่อดูรูปภาพ

วางแผนรายเดือน

🎯 ควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดีขึ้น เพราะได้สร้างเป้าหมายก่อนใช้จริง
💰 คาดการณ์รายรับที่ต้องมีให้ครอบคลุมกับค่าใช้จ่าย ทราบล่วงหน้าว่าจะมีเงินเหลือหรือต้องหาเงินเพิ่ม ช่วยให้หาวิธีรับมือได้ทัน

ฟังก์ชั่นหลัก : หน้าวางแผน

● บันทึกการวางแผนรายรับ/เงินสะสม/ค่าใช้จ่าย/หนี้สิน ในแต่ละเดือน
● เทมเพลตจะแนะนำยอดเงินที่ควรวางแผนให้อัตโนมัติ คำนวณจากยอดรับจริง/ใช้จริงของเดือนที่แล้ว หรือ ยอดที่กำหนดไว้ในหน้าตั้งค่า
● มีสรุปการวางแผนในรูปแบบตารางที่สะดวกต่อการดูข้อมูลมากขึ้น

บันทึกธุรกรรมรายวัน

🧾 ใช้เป็นข้อมูลกำหนดเป้าหมายที่เหมาะสมและทำได้จริงในอนาคต
💵 ทราบแหล่งที่มาของรายรับและค่าใช้จ่าย สะท้อนให้เห็นพฤติกรรมการใช้เงินของตัวเอง

ฟังก์ชั่นหลัก : หน้าธุรกรรมรายวัน

● ในเทมเพลตรายเดือน 1 ไฟล์ มีตารางบันทึกรายรับ-ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละวัน รวมทั้งหมด 650 รายการ/เดือน
● เลือกบัญชีที่ใช้รับเงิน-จ่ายเงินได้ เพื่อติดตามยอดเงินที่ยังคงเหลือในแต่ละบัญชี
● เลือกวันที่ เพื่อดูสรุปรายการธุรกรรมย้อนหลังที่เกิดขึ้นภายในวันที่เลือกได้

หนี้สิน

⌛ สร้างจุดหมายในการชำระหนี้ ไม่ใช่การจ่ายขั้นต่ำไปเรื่อยๆ แต่ไม่มั่นใจว่าจะหมดวันไหน
🔥 ตัดสินใจได้ว่าหนี้ก้อนไหนควรให้ความสำคัญ และควรชำระให้หมดก่อน
💳 ประเมินความสามารถในการชำระหนี้ได้ดีขึ้น เพราะได้วางแผนล่วงหน้า

ฟังก์ชั่นหลัก : หน้าหนี้สิน

● แสดงความคืบหน้าของการชำระหนี้ ทั้งยอดหนี้คงเหลือ และยอดเงินต้นที่ชำระแล้ว
● มีการจัดอันดับให้กับหนี้สินแต่ละก้อน เพื่อใช้เป็นข้อมูลตัดสินใจเลือกหนี้ที่ต้องการจะปิดยอดก่อน
● กำหนดระยะเวลาที่ต้องการจ่ายเพื่อปิดยอดกี่เดือนก็ได้ และนำข้อมูลที่คำนวณได้มาแสดงในตารางแผนการชำระหนี้ สูงสุด 30 เดือน
● แผนการชำระหนี้แต่ละก้อน จะคำนวณผลและแสดงข้อมูล : เงินต้น ดอกเบี้ย ยอดที่ควรชำระต่อเดือน และ หนี้สินคงเหลือ

เป้าหมายการสะสมเงิน

🎯 เห็นความสำคัญของการสะสมเงินอยู่เสมอ เพราะติดตามเป้าหมายได้ง่ายขึ้น
💰 เงินสำรองสร้างความอุ่นใจเมื่อชีวิตไม่แน่นอน เช่น ช่วงที่เงินใช้จ่ายในชีวิตประจำวันขาดมือ หรือช่วงที่ไม่มีงาน
👵🏻 ลดความกังวลเรื่องวัยเกษียณ มีเงินสะสมที่ช่วยให้ใช้ชีวิตในรูปแบบที่ต้องการได้

ฟังก์ชั่นหลัก : หน้าเป้าหมายการสะสมเงิน

● คำนวณเป้าหมายการสะสมเงินพื้นฐานให้อัตโนมัติ : เงินสำรองเผื่อฉุกเฉิน 6 เดือน/เงินเพื่อเกษียณ
● กำหนดเป้าหมายการสะสมเงินได้เอง สูงสุด 5 เป้าหมาย
● ลิสต์ช่องทางการสะสม/การลงทุนทั้งหมด พร้อมยอดที่ควรสะสมต่อเดือน
● แสดงความคืบหน้าการสะสมเงินของแต่ละเป้าหมาย
● แสดงรายละเอียดช่องทางการสะสม/การลงทุนของแต่ละเป้าหมาย

เลื่อนเพื่อดูรูปภาพ

ความมั่งคั่งสุทธิ

✅ ได้เช็คสุขภาพการเงินของตัวเองเป็นประจำ เห็นภาพรวมชัดเจน ทำให้ตัดสินใจเรื่องเงินได้อย่างรอบคอบ
💸 การหาวิธีจัดการหนี้สินและเพิ่มทรัพย์สิน ช่วยให้พฤติกรรมทางการเงินมีวินัยมากขึ้นเช่นกัน
💪🏻 การมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน เป็นรากฐานที่มั่นคงในการฝ่าฟันพายุเศรษฐกิจและค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิด

ฟังก์ชั่นหลัก : หน้าความมั่งคั่งสุทธิ

● สรุปความมั่งคั่งสุทธิในปัจจุบัน และการเติบโตจากเดือนที่เริ่มต้น
● แสดงความคืบหน้าในปัจจุบันเทียบกับยอดเป้าหมาย
● แสดงสัดส่วนของทรัพย์สินและหนี้สินในแต่ละเดือน และมีเส้นแนวโน้มความมั่งคั่งสุทธิ เห็นถึงการเพิ่มขึ้น/ลดลง/คงที่ ในช่วง 12 เดือน
● รายละเอียดความมั่งคั่งสุทธิในแต่ละเดือน : มูลค่าและการเติบโตจากจุดเริ่มต้นของทรัพย์สินและหนี้สินแต่ละรายการ

สรุปภาพรวม

💻 หากความเป็นจริงไม่สอดคล้องกับแผน จะเห็นข้อมูลได้รวดเร็วและชัดเจน
✅ แก้ปัญหาและปรับพฤติกรรมการใช้จ่ายได้ทันเวลา เพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามแผนมากที่สุด เช่น หากค่าใช้จ่ายสูงกว่าแผนบ่อยๆ จะได้ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น หรือประเมินความสำคัญของค่าใช้จ่ายเหล่านั้นใหม่

ฟังก์ชั่นหลัก : หน้าภาพรวม

● สรุปตารางค่าใช้จ่ายที่ครบกำหนดชำระให้อัตโนมัติ ช่วยให้ไม่พลาดการจ่ายบิล
● มีตารางแสดงยอดเงินคงเหลือของแต่ละบัญชีที่ใช้รับเงิน-จ่ายเงิน
● ภาพรวมความคืบหน้าของการชำระหนี้สินและการสะสมเงิน
● เปรียบเทียบการวางแผนกับความเป็นจริง (แบบรายเดือน)
● พร้อมข้อมูลและแผนภูมิสำหรับดูภาพรวมว่าความเป็นจริงใกล้ถึงเป้าหมายที่วางแผนไว้มากน้อยแค่ไหน

เลื่อนเพื่อดูรูปภาพ

วางแผนรายเดือน

เลื่อนเพื่อดูรูปภาพ

🎯 ควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดีขึ้น เพราะได้สร้างเป้าหมายก่อนใช้จริง

💰 คาดการณ์รายรับที่ต้องมีให้ครอบคลุมกับค่าใช้จ่าย ทราบล่วงหน้าว่าจะมีเงินเหลือหรือต้องหาเงินเพิ่ม ช่วยให้หาวิธีรับมือได้ทัน

ฟังก์ชั่นหลัก
หน้าวางแผน

● บันทึกการวางแผนรายรับ/เงินสะสม/ค่าใช้จ่าย/หนี้สิน ในแต่ละเดือน

● เทมเพลตจะแนะนำยอดเงินที่ควรวางแผนให้อัตโนมัติ คำนวณจากยอดรับจริง/ใช้จริงของเดือนที่แล้ว หรือ ยอดที่กำหนดไว้ในหน้าตั้งค่า

● มีสรุปการวางแผนในรูปแบบตารางที่สะดวกต่อการดูข้อมูลมากขึ้น

บันทึกธุรกรรมรายวัน

🧾 ใช้เป็นข้อมูลกำหนดเป้าหมายที่เหมาะสมและทำได้จริงในอนาคต

💵 ทราบแหล่งที่มาของรายรับและค่าใช้จ่าย สะท้อนให้เห็นพฤติกรรมการใช้เงินของตัวเอง

ฟังก์ชั่นหลัก
หน้าธุรกรรมรายวัน

● ในเทมเพลตรายเดือน 1 ไฟล์ มีตารางบันทึกรายรับ-ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละวัน รวมทั้งหมด 650 รายการ/เดือน

● เลือกบัญชีที่ใช้รับเงิน-จ่ายเงินได้ เพื่อติดตามยอดเงินที่ยังคงเหลือในแต่ละบัญชี

● เลือกวันที่ เพื่อดูสรุปรายการธุรกรรมย้อนหลังที่เกิดขึ้นภายในวันที่เลือกได้

หนี้สิน

⌛ สร้างจุดหมายในการชำระหนี้ ไม่ใช่การจ่ายขั้นต่ำไปเรื่อยๆ แต่ไม่มั่นใจว่าจะหมดวันไหน

🔥 ตัดสินใจได้ว่าหนี้ก้อนไหนควรให้ความสำคัญ และควรชำระให้หมดก่อน

💳 ประเมินความสามารถในการชำระหนี้ได้ดีขึ้น เพราะได้วางแผนล่วงหน้า

ฟังก์ชั่นหลัก
หน้าหนี้สิน

● แสดงความคืบหน้าของการชำระหนี้ ทั้งยอดหนี้คงเหลือ และยอดเงินต้นที่ชำระแล้ว

● จัดอันดับให้กับหนี้สินแต่ละก้อน เพื่อใช้เป็นข้อมูลตัดสินใจเลือกหนี้ที่ต้องการจะปิดยอดก่อน

● กำหนดระยะเวลาที่ต้องการจ่ายเพื่อปิดยอดกี่เดือนก็ได้ และนำผลคำนวณมาแสดงในตารางแผนการชำระหนี้ สูงสุด 30 เดือน

● แผนการชำระหนี้แต่ละก้อน จะคำนวณและแสดงข้อมูล : เงินต้น ดอกเบี้ย ยอดที่ควรชำระต่อเดือน และ หนี้สินคงเหลือ

เป้าหมายการสะสมเงิน

🎯 เห็นความสำคัญของการสะสมเงินอยู่เสมอ เพราะติดตามเป้าหมายได้ง่ายขึ้น

💰 เงินสำรองสร้างความอุ่นใจเมื่อชีวิตไม่แน่นอน เช่น ช่วงที่เงินใช้จ่ายในชีวิตประจำวันขาดมือ หรือช่วงที่ไม่มีงาน

👵🏻 ลดความกังวลเรื่องวัยเกษียณ มีเงินสะสมที่ช่วยให้ใช้ชีวิตในแบบที่ต้องการได้

ฟังก์ชั่นหลัก
หน้าเป้าหมายการสะสมเงิน

● คำนวณเป้าหมายการสะสมเงินพื้นฐานให้อัตโนมัติ : เงินสำรองเผื่อฉุกเฉิน 6 เดือน/เงินเพื่อเกษียณ

● กำหนดเป้าหมายการสะสมเงินได้เอง สูงสุด 5 เป้าหมาย

● ลิสต์ช่องทางการสะสม/การลงทุนทั้งหมด พร้อมยอดที่ควรสะสมต่อเดือน

● แสดงความคืบหน้าการสะสมเงินของแต่ละเป้าหมาย

● แสดงรายละเอียดช่องทางการสะสม/การลงทุนของแต่ละเป้าหมาย

ความมั่งคั่งสุทธิ

เลื่อนเพื่อดูรูปภาพ

✅ ได้เช็คสุขภาพการเงินของตัวเองเป็นประจำ เห็นภาพรวมชัดเจน ทำให้ตัดสินใจเรื่องเงินได้อย่างรอบคอบ

💸 การหาวิธีลดหนี้สินและเพิ่มทรัพย์สิน ช่วยให้พฤติกรรมทางการเงินมีวินัยมากขึ้น

💪🏻 การมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน เป็นรากฐานที่มั่นคงในการฝ่าฟันพายุเศรษฐกิจและค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิด

ฟังก์ชั่นหลัก
หน้าความมั่งคั่งสุทธิ

● สรุปความมั่งคั่งสุทธิในปัจจุบัน และการเติบโตจากเดือนที่เริ่มต้น

● แสดงความคืบหน้าในปัจจุบันเทียบกับยอดเป้าหมาย

● แสดงสัดส่วนของทรัพย์สิน-หนี้สิน และมีเส้นแนวโน้มความมั่งคั่งสุทธิ เห็นถึงการเพิ่มขึ้น/ลดลง/คงที่ ในช่วง 12 เดือน

● รายละเอียดความมั่งคั่งสุทธิในแต่ละเดือน : มูลค่าและการเติบโตจากจุดเริ่มต้นของทรัพย์สินและหนี้สินแต่ละรายการ

สรุปภาพรวม

เลื่อนเพื่อดูรูปภาพ

💻 หากความเป็นจริงไม่สอดคล้องกับแผน จะเห็นข้อมูลได้รวดเร็วและชัดเจน

✅ แก้ปัญหาและปรับพฤติกรรมให้ทุกอย่างเป็นไปตามแผนมากที่สุด เช่น ค่าใช้จ่ายจริงสูงกว่าแผนบ่อย จะได้ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น หรือประเมินความสำคัญของค่าใช้จ่ายเหล่านั้นใหม่

ฟังก์ชั่นหลัก
หน้าภาพรวม

● สรุปตารางค่าใช้จ่ายที่ครบกำหนดชำระให้อัตโนมัติ ช่วยให้ไม่พลาดการจ่ายบิล

● มีตารางแสดงยอดเงินคงเหลือของแต่ละบัญชีที่ใช้รับเงิน-จ่ายเงิน

● ภาพรวมความคืบหน้าของการชำระหนี้สินและการสะสมเงิน

● เปรียบเทียบการวางแผนกับความเป็นจริง (แบบรายเดือน)

● พร้อมข้อมูลและแผนภูมิสำหรับดูภาพรวมว่าความเป็นจริงใกล้ถึงเป้าหมายที่วางแผนไว้มากน้อยแค่ไหน

ข้อมูลสำคัญก่อนสั่งซื้อ

● มีขั้นตอนการสั่งซื้ออย่างไร ?

STEP 1

ลูกค้ารับชมรายละเอียดหน้าเว็บไซต์

STEP 2

หากตกลงสั่งซื้อ ฟรีแลนซ์จัดทำใบเสนอราคาเพื่อให้ลูกค้าชำระเงินผ่าน Fastwork

STEP 3

ฟรีแลนซ์จัดส่งไฟล์ผ่าน Fastwork ภายใน 24 ชั่วโมง หลังลูกค้าชำระเงิน

● รายละเอียดสำคัญอื่นๆ

 • เนื่องจากสินค้าเป็นแบบ Digital Download จึงไม่มีการจัดส่งสินค้าที่จับต้องได้
 • ท่านจะได้รับลิงก์เทมเพลตภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากชำระเงิน (แต่ปกติแล้วจะจัดส่งภายใน 1-2 ชั่วโมง หากมีคำสั่งซื้อช่วงเวลาทำการ 10.00-19.00 น.)
  ในอีเมลประกอบด้วย :
  • ลิงก์ดาวน์โหลดเทมเพลตหลักรายปี
  • ลิงก์คลิปคู่มือแนะนำการใช้งาน
 • ใช้วิธีคัดลอกไฟล์เทมเพลตต้นฉบับของฟรีแลนซ์ ไปเป็นไฟล์ที่ใช้งานผ่านบัญชี Gmail ส่วนตัวของท่าน ฟรีแลนซ์จะไม่มีสิทธิ์เข้าถึงไฟล์จนกว่าท่านจะมอบสิทธิ์การเข้าถึงให้
 • จ่ายครั้งเดียว ไม่ต้องจ่ายรายเดือน / รายปี
 • ลิงก์เทมเพลตนี้สามารถกดใช้ใหม่ได้ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง 
 • ตลอดการใช้งาน 1 ปี จะมี :
  • ไฟล์หลักรายปีทั้งหมด 1 ไฟล์ สำหรับแสดงภาพรวมของทุกเดือนที่บันทึกข้อมูลไว้
  • ไฟล์รายเดือนทั้งหมด 12 ไฟล์ เพื่อป้องกันการโหลดที่ช้าขึ้นถ้าในอนาคตมีข้อมูลธุรกรรมมากขึ้น
 • มีการใส่สูตรคำนวณ เพื่อเชื่อมข้อมูลระหว่างไฟล์หลักรายปีกับไฟล์รายเดือน ไม่ต้องกรอกข้อมูลการตั้งค่าใหม่ซ้ำๆ (มีวิธีเชื่อมข้อมูลในคลิปคู่มือการใช้งาน)
 • เมื่อใช้ครบแล้ว สามารถกดลิงก์เทมเพลตที่เคยรับทางอีเมลเพื่อสร้างเทมเพลตใหม่ได้ทันที ไม่ต้องซื้อซ้ำ โดยไฟล์ที่บันทึกข้อมูลของเดือนหรือปีก่อนหน้าจะยังคงอยู่ตามปกติ
 • เนื่องจาก 1. การเพิ่มตัวเลือกสกุลเงิน (เริ่มต้นเทมเพลตมีตัวเลือก ฿ และ $ ให้อยู่แล้ว) และ 2. การเชื่อมข้อมูลระหว่างไฟล์หลักรายปีกับไฟล์รายเดือน จำเป็นต้องใช้งานผ่าน Laptop /  Notebook หรือ คอมพิวเตอร์ เท่านั้น แอปฯ Google Sheets บน iPad /Tablet ยังไม่รองรับในส่วนนี้
 • แต่หากถนัดใช้แอปฯ Google Sheets บน iPad /Tablet อยู่แล้ว ก็สามารถดูภาพรวมและบันทึกข้อมูลอื่น ที่นอกเหนือจาก 2 ข้อที่กล่าวไปด้านบน ได้ตามปกติ เช่น การกำหนดข้อมูลรายรับ/ค่าใช้จ่าย/หนี้สิน หรือการบันทึกธุรกรรมรายวัน เป็นต้น
 • เทมเพลตถูกออกแบบให้ใช้งานผ่าน Google Sheets โดยเฉพาะ ไม่แนะนำให้ใช้ผ่าน Excel
 • เพื่อเข้าถึงเทมเพลตนี้ ท่านต้องมีบัญชี Google (Gmail) ซึ่งสมัครได้ฟรี หากยังไม่มีบัญชี Google สามารถ คลิกที่นี่ เพื่อสมัครก่อนใช้งาน

เทมเพลตนี้ออกแบบสำหรับ ‘การเงินส่วนบุคคล’ จึงไม่มั่นใจว่าสำหรับสเกลธุรกิจของท่าน จะครอบคลุมได้มากน้อยแค่ไหน ต้องขออภัยด้วยค่ะ 🙏🏼

แต่สามารถดูรายละเอียดของเทมเพลตในหน้าเว็บไซต์นี้ก่อนได้นะคะ ว่าตอบโจทย์การใช้งานของท่านหรือไม่ค่ะ

คู่มือการใช้งานเทมเพลตแบบละเอียด > คลิกที่นี่

เมื่อเกิดปัญหาการคำนวณผลลัพธ์ในเทมเพลต :

 • สามารถแจ้งข้อมูล+รูปภาพ มาทาง Line หรือ Inbox Facebook
 • หรือ หากต้องการให้ร้านเข้าไปตรวจสอบ / แก้ไขไฟล์ : 
 1. เพิ่มสิทธิ์การเข้าถึงไฟล์นี้ ให้กับอีเมลร้าน info.keepmonday@gmail.com
 2. และแจ้งชื่ออีเมลของท่าน พร้อมระบุปัญหามาที่ Line หรือ Inbox Facebook เพื่อให้ทางร้านเข้ามาตรวจสอบและแก้ไข
 3. เมื่อตรวจสอบหรือแก้ไขแล้ว จะนำอีเมลร้านออกจากการเข้าถึงไฟล์นี้โดยเร็วที่สุด เพื่อความเป็นส่วนตัวในการใช้งาน
* KEEPMONDAY ออกแบบเทมเพลตที่ใช้งานผ่าน Google Sheets เท่านั้น
ไม่สามารถแก้ปัญหาที่เกิดจากตัว Google Sheets โดยตรง รวมถึงปัญหาการรองรับ Google Sheets ในอุปกรณ์ของท่าน แต่ทางร้านยินดีช่วยหาวิธีแก้ไขอย่างเต็มที่

* ในขณะนี้ไม่มีนโยบาย นัดรีโมทหน้าจอ หรือ สอนใช้งานผ่านทางโทรศัพท์มือถือ แต่ทางร้านยินดีให้คำแนะนำพร้อมบริการ Support เข้าไปตรวจสอบ / แก้ไขไฟล์ส่วนตัวของท่านตามรายละเอียดและช่องทางด้านบน อีกทั้งมีคลิปคู่มือการใช้งานแบบละเอียด เพื่อให้ท่านใช้งานได้รวดเร็วและเห็นภาพชัดเจนมากที่สุด

 • สินค้าเทมเพลตเป็นลิขสิทธิ์ของ KEEPMONDAY ท่านสามารถใช้งานแบบส่วนตัว หรือแชร์ไฟล์เพื่อใช้งานกับคนใกล้ชิดได้ แต่ไม่อนุญาตให้ใช้ในเชิงพาณิชย์ จำหน่ายต่อ หรือแจกจ่ายสินค้านี้ไม่ว่าจะเป็นบางส่วนหรือทั้งหมด
 • KEEPMONDAY ไม่มีโนบายคืนเงินหรือเปลี่ยนสินค้าในกรณีที่จัดส่งไฟล์สินค้าไปยังอีเมลของท่านเรียบร้อยแล้ว สามารถอ่านรายละเอียดนโยบายการคืนเงินและการเปลี่ยนสินค้า ได้ที่นี่ Return & Refund Policy